คลังสินค้า VRG

ภูมิทัศน์รอบโครงการเช่่าโกดัง

ข้อมูลทั่วไป


บริษัท VRG ( วีอาร์จี ) จำกัด เปิดให้เช่าพื้นที่โกดังสำหรับธุรกิจต่างๆ ติดถนนบายพาส กรุงเทพฯ - สระบุรี – นครราชสีมา สามารถเดินทางเข้า - ออกตัวเมือง หรือใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองก็สะดวกเช่นกัน ซึ่งมีโกดังมีขนาดใหญ่พิเศษ (Phase 1) โดย 1 หลัง มีพื้นที่ 800 ตารางเมตร และ Phase 2 ขนาด 350 ตารางเมตร
บริการประตูขนาดใหญ่ พร้อมที่รองรับการเข้า – ออกของสินค้า ก่อสร้างได้มาตรฐานตามหลักสากล
มีพื้นที่ลาดให้สามารถนำรถเข้า – ออกได้อย่างสะดวก ลักษณะโกดังถูกออกแบบให้มีทางลาดชันในการขนส่งสินค้า ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในหลากหลายรูปแบบ
ระบบความปลอดภัยขั้นสูง พร้อมบริการ Internet , CCTV , ระบบไฟฟ้า และระบบประปาอย่างครบวงจร
บริษัท VRG ( วีอาร์จี ) จำกัด
จะเป็นผู้ดูแล และดำเนินการเอกสาร เช่า / ขาย พื้นที่ให้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้พื้นที่โดยรอบถูกออกแบบให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ รวมถึงชุมชนบริเวณใกล้เคียง
ในอนาคตจะมีการจัดทำเป็นพื้นที่ใช้สอยสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย หรือธุรกิจ SME แบบครบวงจร ซึ่งในปัจจุบันได้มีธุรกิจขนส่งแบบ Express หลายบริษัทที่เข้ามาเช่าพื้นที่ จึงเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการ SME ต่างๆจะเข้ามาใช้พื้นที่แห่งนี้อย่างเกิดประโยชน์ร่วมกัน ทั้งยังสามารถตอบโจทย์สำหรับการจัดส่งสินค้าที่ใกล้ และสะดวกสบายอีกด้วย

ติดต่อเรา คลิก !
ติดต่อเรา คลิก !