vrg
_________________________________________________________


รายละเอียดเบื้องต้น

บริษัท VRG ( วีอาร์จี ) จำกัด เปิดให้เช่าพื้นที่สำหรับธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โกดังเก็บสินค้า โรงงานพร้อมสำนักงาน ติดถนนบายพาส กรุงเทพฯ - สระบุรี – นครราชสีมา สามารถเดินทางเข้า - ออกตัวเมือง หรือสามารถใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองได้สะดวก ให้บริการคลังสินค้าขนาดใหญ่พิเศษ (Phase 1) มีพื้นที่ 800 ตารางเมตร และ ขนาดกลาง (Phase 2) ขนาด 350 - 450 ตารางเมตร บริการประตูเหล็กม้วนขนาดใหญ่ พร้อมลานสโลปที่รองรับการเข้า – ออกของสินค้า ก่อสร้างได้มาตรฐานตามหลักสากล มีพื้นที่ลาดเฉพาะสามารถนำรถเข้า – ออกได้อย่างสะดวก ลักษณะคลังสินค้าออกแบบแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนคลัง และ ส่วนของสำนักงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในหลากหลายรูปแบบ พร้อมติดตั้งระบบความปลอดภัยขั้นสูง, บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Internet), กล้องวงจรปิด (CCTV) , ระบบไฟฟ้า และระบบประปาอย่างครบวงจร


ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท VRG ( วีอาร์จี ) จำกัด
จะเป็นผู้ดูแล และดำเนินการเอกสาร เช่า / ขาย พื้นที่ให้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้พื้นที่โดยรอบถูกออกแบบให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ รวมถึงชุมชนบริเวณใกล้เคียง ในอนาคตจะมีการจัดทำเป็นพื้นที่ใช้สอยสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย หรือธุรกิจ SME แบบครบวงจร ปัจจุบันมีธุรกิจขนส่งแบบ Express ไม่ว่าจะเป็น Kerry และ Best Express ดำเนินการเช่าพื้นที่ VRG PHASE 1 - 2 ซึ่งสามารถเป็นส่วนสนับสนุนสำหรับผู้ประกอบการ SME ทั้งยังสามารถตอบโจทย์สำหรับการจัดส่งสินค้าที่ใกล้ และสะดวกสบายอีกด้วย


ติดต่อเรา คลิก !
ติดต่อเรา คลิก !