คลังสินค้า Phase 3 โดย วีอาร์จี เปิดจอง กันยายน 2564สิ่งอำนวยความสะดวก


บริษัท VRG ( วีอาร์จี ) จำกัด เปิดให้เช่าพื้นที่โกดังสำหรับธุรกิจต่างๆ ติดถนนบายพาส สระบุรี – นครราชสีมา สามารถเดินทางเข้า - ออกตัวเมือง หรือใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองก็สะดวกเช่นกัน ซึ่งโกดังมีขนาดใหญ่พิเศษ โดย 1 หลัง มีพื้นที่ 800 ตารางเมตร และมีประตูขนาดใหญ่ที่รองรับการเข้า – ออกของสินค้า ก่อสร้างได้มาตรฐานตามหลักสากล มีพื้นที่ให้สามารถนำรถเข้า – ออกได้อย่างสะดวก ลักษณะโกดังถูกออกแบบให้มีทางลาดชันในการขนส่งสินค้า ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในหลากหลายรูปแบบ มีระบบความปลอดภัยสูง พร้อมบริการ Internet , CCTV , ระบบไฟฟ้า และระบบประปาอย่างครบวงจร รวมถึงด้านเอกสาร บริษัท VRG ( วีอาร์จี ) จำกัด จะเป็นผู้ดูแล และดำเนินการเอกสาร เช่า / ขาย พื้นที่ให้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้พื้นที่โดยรอบถูกออกแบบให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ รวมถึงชุมชนบริเวณใกล้เคียง ในอนาคตจะมีการจัดทำเป็นพื้นที่ใช้สอยสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย หรือธุรกิจ SME แบบครบวงจร ซึ่งในปัจจุบันได้มีธุรกิจขนส่งแบบ Express หลายบริษัทที่เข้ามาเช่าพื้นที่ จึงเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการ SME ต่างๆจะเข้ามาใช้พื้นที่แห่งนี้อย่างเกิดประโยชน์ร่วมกัน ทั้งยังสามารถตอบโจทย์สำหรับการจัดส่งสินค้าที่ใกล้ และสะดวกสบายอีกด้วย
เช่่าโกดัง

สถานที่ตั้งโครงการ


ติดต่อเรา คลิก !
ติดต่อเรา คลิก !