2 ยุนิตสุดท้าย ! คลังสินค้า โซน 2


Phase 2 Only 2 Units left !


vrg
โกดังให้เช่า
โกดังให้เช่า
โกดังให้เช่า
โกดังให้เช่า
โกดังให้เช่า
โกดังให้เช่า
โกดังให้เช่า

สิ่งอำนวยความสะดวก


บริษัท VRG ( วีอาร์จี ) จำกัด เปิดให้เช่าพื้นที่คลังสินค้า สำหรับธุรกิจต่างๆ ติดถนนบายพาส กรุงเทพฯ - สระบุรี – นครราชสีมา สามารถเดินทางเข้า - ออกตัวเมือง หรือใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองก็สะดวกเช่นกัน ซึ่งคลังสินค้ามีขนาดใหญ่พิเศษ

Phase 1 หลัง มีพื้นที่ 800 ตารางเมตร Phase 2 มีพื้นที่ให้เลือกทั้งแบบ 350 - 430 ตารางเมตร Phase 3 1000 ตารางเมตร มีประตูขนาดใหญ่ที่รองรับการเข้า – ออกของสินค้า ก่อสร้างได้มาตรฐานตามหลักสากล มีพื้นที่ให้สามารถนำรถเข้า – ออกได้อย่างสะดวก

ลักษณะคลังสินค้า ถูกออกแบบให้มีทางลาดชันในการขนส่งสินค้า ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในหลากหลายรูปแบบ มีระบบความปลอดภัยสูง พร้อมบริการ Internet , CCTV , ระบบไฟฟ้า และระบบประปาอย่างครบวงจร รวมถึงด้านเอกสาร บริษัท VRG ( วีอาร์จี ) จำกัด จะเป็นผู้ดูแล และดำเนินการเอกสาร เช่า / ขาย พื้นที่ให้อย่างเป็นระบบ

นอกจากนี้พื้นที่โดยรอบถูกออกแบบให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ รวมถึงชุมชนบริเวณใกล้เคียง ในอนาคตจะมีการจัดทำเป็นพื้นที่ใช้สอยสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย หรือธุรกิจ SME แบบครบวงจร ซึ่งในปัจจุบันได้มีธุรกิจขนส่งแบบ Express หลายบริษัทที่เข้ามาเช่าพื้นที่ จึงเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ประกอบการ SME ต่างๆจะเข้ามาใช้พื้นที่แห่งนี้อย่างเกิดประโยชน์ร่วมกัน ทั้งยังสามารถตอบโจทย์สำหรับการจัดส่งสินค้าที่ใกล้ และสะดวกสบายอีกด้วย

Facilities


VRG (VRG) Co., Ltd. offers warehouse space rental for businesses on the Bangkok-Saraburi-Nakhon Ratchasima bypass road, able to travel in and out of the city or use the bypass road is also convenient.

The warehouse is extra-large, with Phase 1 having an area of ​​800 square meters, Phase 2 has an area of ​​350 - 430 square meters to choose from, with a large door that supports entry and exit of construction products according to international standards. There is an area to easily bring the car in and out.

The warehouse is designed to have a slope for transporting goods. Meet the needs of entrepreneurs in a variety of ways. There is a high security system with Internet, CCTV, electrical and plumbing systems. including the document VRG Co., Ltd. will be a caregiver and systematically process documents for rent / sale of space In addition, the surrounding area is designed to take into account the environment, nature, and nearby communities. In the future, there will be a usable area for small entrepreneurs or a fully integrated SME business. At present, there are many express transportation companies that rent the space.

It is a good opportunity for various SME entrepreneurs to come to use this area for mutual benefits. and can also answer the problem for the delivery of goods near and comfortable as well
เช่่าโกดัง

สถานที่ตั้งโครงการ


ติดต่อเรา คลิก !
ติดต่อเรา คลิก !